JellyPages.com

WANIRA'S FAMILY

WANIRA'S FAMILY

Wednesday, July 25, 2012

^kerabat diraja~part 1^

HRH Princess Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah (HRH Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, DOB: 26 July 1969 ) & YAM Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Shahibul Irshad PgAnak Hj Abdul Rahim (DOB: ) - Married on 15 August 1996

YAM Pengiran Anak Raheemah Sanaul Bolkiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim (DOB: 28 December 1997)

YAM Pengiran Anak Hariisah Widadul Bolqiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim

YAM Pengiran Anak Abdul Raqiib bin Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim (DOB: 14 May 2002)

YAM Pengiran Anak Abdul Haseeb bin Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Shahibul Irshad Pg Anak Hj Abdul Rahim (DOB: 14 January 2006)

YANG AMAT MULIA PENGIRAN ANAK RAQEEQAH RAAYATUL BOLQIAH BINTI PENGIRAN MAHARAJA SETIA LAILA DIRAJA SAHIBUL IRSHAD PENGIRAN ANAK HJ ABDUL RAHIM(16 DECEMBER 2009)

No comments:

Post a Comment