JellyPages.com

WANIRA'S FAMILY

WANIRA'S FAMILY

Wednesday, July 25, 2012

^kerabat diraja~part 3^

HRH Princess Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah (HRH Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, DOB: 16 March 1976) & Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil (DOB: 28 Feb 1975) - Married on 14 June 2007

Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hafeez bin Pengiran Anak Khairul Khalil, was born on March 18, 2008

Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihaanah Hanaa-ul Bolqiah Pengiran Anak Khairul Khalil, was born on January 6, 2010

No comments:

Post a Comment